Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 27.3.2020. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 31.1.2020 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00581 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi

Varsinainen yhtiökokous 2019

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 28. maaliskuuta 2019 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus

Yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 25. maaliskuuta 2019 klo 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@asiakastieto.fi tai postitse Asiakastieto Group Oyj, Legal Councel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Kokousmateriaalit

Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomus 2018, sisältäen tilinpäätökseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 1.2.2019 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00580 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25. toukokuuta 2018 klo 13.00 Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki).

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 22. toukokuuta 2018 kello 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@asiakastieto.fi tai postitse Asiakastieto Group Oyj, lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Kokousmateriaalit

Vuosikertomus 2017

Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja

Osavuosikatsaus Q1 / 2018

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen Q1 / 2018 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittelyt

Varsinainen yhtiökokous 2018

Asiakastieto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22. maaliskuuta 2018 klo 10.00 Musiikkitalon Terassilämpiössä osoitteessa Mannerheimintie 13 A, Helsinki.

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Toimitusjohtaja Jukka Ruuskan katsaus

Yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 19. maaliskuuta 2018 kello 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse ir@asiakastieto.fi tai postitse Asiakastieto Group Oyj, lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Tietosuojaseloste

Kokousmateriaalit

Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomus 2017, sisältäen tilinpäätökseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 2.2.2018 mennessä. 

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Työpajankatu 10 A), 00580 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2016