Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa Asiakastiedon juoksevasta hallinnosta sekä liiketoiminnan suunnittelusta. Toimitusjohtaja valvoo strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön johtamisresurssit ovat riittävät ja että yhtiön hallinto toimii asianmukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Jukka Ruuska on toiminut Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuonna 2018 toimitusjohtajan palkat ja luontaisedut olivat 477 000 euroa ja rahana maksettavat kannustepalkkiot 188 000 euroa. Konsernilla on toimitusjohtajalle täydentävä vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on luokiteltu maksupohjaiseksi järjestelyksi ja jota maksetaan toimitusjohtajalle 63 – 73 vuoden iässä. Täydentävän vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vuotuinen eläkemaksu on 9 000 euroa.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, vailla syitä jotka ovat verrattavissa työsopimuslaissa (55/2001) määriteltyihin syihin, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertaluontoiseen erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan työtehtävät päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtajasopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä johtuen ei osu tilikauden vaihtumisen kohdalle, toimitusjohtajalla tai hänen perikunnallaan on oikeus vuosittaiseen suoritusperusteiseen palkkioon siinä suhteessa kuin tilikautta on kulunut.

Jukka Ruuska

Jukka Ruuska

s. 1961
Toimitusjohtaja
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, MBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Asiakastieto Groupin toimitusjohtaja vuodesta 2012, johtoryhmän jäsen vuodesta 2011
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön ja Nordic Morning Oyj:n hallitusten jäsen.
Hän on aiemmin toiminut Nordic Exchange Oyj:n toimitusjohtajana, OMX Abp:n varatoimitusjohtajana, CapMan Oyj:n senior partnerina ja Elisa Oyj:n yrityssuunnittelun johtajana.

Johtoryhmä

Asiakastiedon johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtajan lisäksi muut hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

Anders Hugosson

Anders Hugosson

s. 1963
Varatoimitusjohtaja, väliaikainen CIO
Koulutus: Diplomi-insinööri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n ja UC Affärsinformation AB:n toimitusjohtajana, Steria Sweden AB:n toimitusjohtajana sekä Capgeminin varatoimitusjohtajana.

Antti Kauppila

Antti Kauppila

s. 1982
Talousjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin Asiakastieto Groupin väliaikaisena talousjohtajana sekä controlling- ja laskentatoimen johtajana, Ernst & Young Oy:n senior managerina sekä useissa taloushallinnon tehtävissä PerkinElmer -konsernissa.

Siri Bengtsson

Siri Bengtsson

s. 1984
Johtaja, SME and Consumers
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n kuluttajaliiketoiminta-alueen johtajana sekä Collector Bankin kuluttajapalveluiden johtajana ja Lendo AS:n toimitusjohtajana.

Mikko Karemo

Mikko Karemo

s. 1971
Johtaja, Sales Units
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti
Kotipaikka: Vantaa, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Toiminut aiemmin myynti- ja markkinointijohtajana Asiakastieto Groupissa, aluejohtajana If Vahinkovakuutusyhtiössä sekä finanssi- ja palvelutoimialalla asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa.

Heikki Koivula

Heikki Koivula

s. 1974
Johtaja, Risk Decisions
Koulutus: eMBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
Toiminut aiemmin Asiakastieto Groupin varatoimitusjohtajana, liiketoimintajohtajana eri yksiköissä ja kehitysjohtajana sekä OP Ryhmässä useissa eri johtotehtävissä.

Victoria Preger

Victoria Preger

s. 1976
Johtaja, Marketing and Communications
Koulutus: Kauppatieteiden- ja viestinnän kandidaatti 
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n markkinointijohtajana sekä ruotsalaisen IT ja Telecom -yritys Dialectin markkinointijohtajana.

Karl-Johan Werner

Karl-Johan Werner

s. 1973
Johtaja, Customer Data Management
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Toiminut aiemmin Skandian Customer Insight -yksikön johtajana ja ennen tätä johdon seniorikonsulttina seuraavissa organisaatiossa: PwC, Deloitte ja Swedish Trade Council.

Heikki Ylipekkala

Heikki Ylipekkala

s. 1967
Johtaja, Digital Processes
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, eMBA
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
Toiminut aiemmin Kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liiketoimintajohtajana Asiakastieto Groupissa sekä Suomen ja Ruotsin kansallisten arvopaperikeskusten (Euroclear Finland ja Euroclear Sweden) johtoryhmissä.

Eleonor Öhlander

Eleonor Öhlander

s. 1970
Johtaja, HR
Koulutus: Kauppa- ja taloustieteiden kandidaatti
Kotipaikka: Tukholma, Ruotsi
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Toiminut aiemmin UC AB:n henkilöstöjohtajana, Aon Sweden AB:n henkilöstöjohtaja, Actan henkilöstöjohtajana, Manpowerin henkilöstöpäällikkönä sekä kirjanpitäjänä PwC:llä ja Ernst & Youngilla.
 

Johdon ja hallituksen omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.