Tilintarkastus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiö on nimittänyt tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuoden 2018 tilinpäätös sisältää seuraavat tilintarkastajien palkkiot: 66 tuhatta euroa liittyen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja 182 tuhatta euroa liittyen muihin palveluihin.