Osinkopolitiikka

Yhtiön tarkoituksena on jakaa vähintään 70 % yhtiön tilikauden voitosta osinkoina, ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan kehitys ja investointitarpeet. Tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Asiakastieto Groupin tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.