Osaketiedot ja osakemonitori

Yhtiön osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 24 007 061 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on liitetty Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

 

Osakemonitori