Hallinnointi

Hallinnointisivustolla on perustiedot yhtiön hallinnosta

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi Asiakastieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”).

Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi, yhtiö ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Asiakastiedon hallitus on hyväksynyt yhtiön  hallinnointiperiaatteet.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Hallinnointiperiaatteet