Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Asiakastiedon edeltäjän.

Asiakastiedon tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakastiedolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta. Asiakastieto palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat rahoitus- ja pankkitoiminta,  tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Riippuen palvelun käyttötarkoituksesta, asiakkaat käyttävät palveluitamme joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Asiakastiedon palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta. Tuote- ja palvelutarjontamme ulottuu raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Asiakastiedon liiketoimintamalli

Asiakastiedon neljä liiketoiminta-aluetta

Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintoon, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen sekä tiedon hankintaan asiakkaista ja asiakkaiden tunnistamiseen.
Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.
Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksestä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.
SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin, muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

Asiakastiedon liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain 2018

 

 

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet

Asiakastiedon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Kasvu: Saavuttaa 5-10 prosentin vuotuinen keskimääräinen liikevaihdon kasvu
Kannattavuus: Saavuttaa liikevaihdon kasvua korkeampi käyttökatteen kasvu prosentuaalisesti
Taserakenne: Nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle 3x, samalla kuitenkin ylläpitäen tehokkaan pääomarakenteen

 

Nämä taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Asiakastiedon todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneiden lausumien yhteydessä ilmaistusta. Kaikki yllä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina Yhtiön tulevasta suorituskyvystä.

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet perustuvat lukuisille olettamille, kuten muun muassa olettamille Suomen talouden kehityksestä sekä Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön liiketoiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä seikkoja ovat tuotteiden ja palveluiden kehityksen onnistuminen, uusien tuotteiden markkinoille tuomisen onnistuminen ja merkittävien asiakassuhteiden säilyttäminen. Näiden taloudellisten tavoitteiden pohjana olevat olettamat eivät välttämättä osoittaudu oikeiksi ja Yhtiön todellinen tulos voi poiketa merkittävästi Yhtiön taloudellisista tavoitteista.