Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa Asiakastiedon juoksevasta hallinnosta sekä liiketoiminnan suunnittelusta. Toimitusjohtaja valvoo strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön johtamisresurssit ovat riittävät ja että yhtiön hallinto toimii asianmukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Jukka Ruuska on toiminut Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuonna 2017 toimitusjohtajan palkat ja luontaisedut olivat 236 000 euroa ja rahana maksettavat kannustepalkkiot 189 000 euroa. Konsernilla on toimitusjohtajalle täydentävä vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on luokiteltu maksupohjaiseksi järjestelyksi ja jota maksetaan toimitusjohtajalle 63 – 73 vuoden iässä. Täydentävän vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vuotuinen eläkemaksu on 9 000 euroa.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, vailla syitä jotka ovat verrattavissa työsopimuslaissa (55/2001) määriteltyihin syihin, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertaluontoiseen erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä. Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan työtehtävät päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Mikäli toimitusjohtajasopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä johtuen ei osu tilikauden vaihtumisen kohdalle, toimitusjohtajalla tai hänen perikunnallaan on oikeus vuosittaiseen suoritusperusteiseen palkkioon siinä suhteessa kuin tilikautta on kulunut.

Jukka Ruuska

Jukka Ruuska

Toimitusjohtaja

(syntynyt 1961) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2011 ja hänet on nimetty Asiakastieto Group Oyj:n toimitusjohtajaksi vuodesta 2012 alkaen. Hän toimii Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön, Nordic Morning Oyj:n ja Lindex Group Oyj:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Nordic Exchange Oyj:n toimitusjohtajana, OMX Abp:n varatoimitusjohtajana, CapMan Oyj:n senior partnerina ja Elisa Oyj:n yrityssuunnittelun johtajana. Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja MBA-tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa ja on Suomen kansalainen.

Johtoryhmä

Asiakastiedon johtoryhmään kuuluvat Yhtiön Toimitusjohtajan lisäksi muut Hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja toimii Toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee Toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sisäisen yhteistoiminnan varmistamisessa.

Heikki Koivula

Heikki Koivula

Varatoimitusjohtaja, Yritystietopalvelut

(syntynyt 1974) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2010. Hän toimii varatoimitusjohtajana ja Yritystietopalvelut-tuotealueen johtajana. Aiemmin hän on toiminut Asiakastieto Groupin kehitysjohtajana ja OP-ryhmän johtotehtävissä. Hän on suorittanut eMBA-tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja on Suomen kansalainen.

Terhi Kauppi

Terhi Kauppi

Talousjohtaja / Talous, henkilöstöhallinto, lakiasiat ja sijoittajasuhteet

(syntynyt 1971) on toiminut johtoryhmän jäsenenä ja talousjohtajana vuodesta 2015. Aiemmin hän on toiminut talousjohtajana Pontos Oy:ssä ja First Hop Oy:ssä sekä monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä Nokia Oyj:ssä ja muissa kansainvälisissä yhtiöissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta. Hän on Suomen kansalainen.

Jari Julin

Jari Julin

Tietohallintojohtaja, laatujohtaja

(syntynyt 1968) on ollut johtoryhmän jäsenenä 20.2.2017 lähtien. Julin toimii tietohallintojohtajana ja laatujohtajana. Hän on aiemmin toiminut IT-johtotehtävissä Danske Bankissa, Sampo Pankissa ja Mandatum Pankissa. Julin on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta ja on Suomen kansalainen.

Risto Kallio

Risto Kallio

Palvelujohtaja

(syntynyt 1961) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2004. Hän toimii palvelujohtajana ja on aikaisemmin toiminut Asiakastieto Groupin kehitysjohtajana. Lisäksi hän on aiemmin toiminut muun muassa Radiolinja Oy:ssä kehitysjohtajana ja Asiakastieto Groupissa tietopalvelujohtajana. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Turun yliopistosta. Hän on Suomen kansalainen.

Mikko Karemo

Mikko Karemo

Myynti- ja markkinointijohtaja

(syntynyt 1971) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2012. Hän toimii myynti- ja markkinointijohtajana. Aiemmin hän on toiminut finanssi- ja palvelutoimialalla asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Ennen Asiakastieto Groupiin siirtymistään hän toimi If Vahinkovakuutusyhtiössä aluejohtajana. Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Lapin yliopistossa ja on Suomen kansalainen.

Esa Kumpu

Esa Kumpu

Johtaja, Asiakkuudenhallinta

Esa Kumpu (s. 1964) on ollut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 ja toimii Asiakkuudenhallinta-tuotealueen johtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. Fonecta Oy:n Asiakkuusmarkkinointiyksikön liiketoimintajohtajana sekä Intellia Oy:n toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan yo-merkonomi ja on Suomen kansalainen.

Jouni Muhonen

Jouni Muhonen

Johtaja, Henkilötietopalvelut

(syntynyt 1968) on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2013, ja ollut Asiakastiedon palveluksessa vuodesta 1998 lähtien. Hän toimii Henkilötietopalvelut-tuotealueen johtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Asiakastieto Groupin liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja Business Managerina. Hän on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja MBA-tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja on Suomen kansalainen.

Heikki Ylipekkala

Heikki Ylipekkala

Johtaja, Kiinteistö- ja vakuustietopalvelut

(syntynyt 1967) on ollut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016. Hän toimii Kiinteistö- ja vakuustietopalvelut -tuotealueen johtajana. Ennen Asiakastietoa hän vastasi useista eri liiketoiminta-alueista vuosien 2006 – 2015 aikana toimiessaan Suomen ja Ruotsin kansallisten arvopaperikeskusten (Euroclear Finland ja Euroclear Sweden) johtoryhmissä. Hän on suorittanut valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja eMBA-tutkinnon Aalto yliopistossa ja on Suomen kansalainen.

Johdon ja hallituksen omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.