Sijoittajakalenteri 2018

Asiakastieto Groupin taloudelliset tiedotteet 2018

Tiedote Julkaisuajankohta
Hiljainen jakso alkaa 16.1.2018
Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi 2.2.2018*)
Tilinpäätöstiedote 2017 15.2.2018
Vuosikertomus 2017 viikolla 10 / 2018
Varsinainen yhtiökokous 22.3.2018
Hiljainen jakso alkaa 4.4.2018
Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. (Q1) 4.5.2018
Hiljainen jakso alkaa 2.7.2018
Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6. 1.8.2018
Hiljainen jakso alkaa 9.10.2018
Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. (Q3) 8.11.2018

 

Asiakastieto Group Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tuona aikana yhtiö ei järjestä tai osallistu sijoittaja-, analyytikko- tai mediatapaamisiin.

*) Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 2.2.2018 mennessä.

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Asiakastieto Group Oyj, Hallitus, PL 16 (Hermannin rantatie 6), 00580 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi

Asiakastieto Groupin tilinpäätös 2017 julkaistiin 15.2.2018 klo 11.00

Tilinpäätöstiedote 2017

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Sijoittajakalenteri 2017

Asiakastieto Groupin taloudelliset tiedotteet 2017

 • Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi 3.2.2017 mennessä
 • Tilinpäätöstiedote 2016 julkaistaan 16.2.2017
 • Vuosikertomus 2016 julkaistaan viikolla 10 / 2017
 • Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017
 • Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. (Q1) julkaistaan 5.5.2017
 • Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6. julkaistaan 3.8.2017
 • Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. (Q3) julkaistaan 8.11.2017


Asiakastieto Group Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tuona aikana yhtiö ei järjestä tai osallistu sijoittaja-, analyytikko- tai mediatapaamisiin.

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2017 julkaistiin 8.11.2017 klo 11.00

Osavuosikatsaus Q3 / 2017

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 2017 julkaistiin 3.8.2017 klo 11.00

Puolivuosikatsaus 2017

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. 2017 julkaistiin 5.5.2017 klo 13.00

Osavuosikatsaus Q1 / 2017

Puhelinkonferenssin webcast-tallenne

Puhelinkonferenssin esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 2016 julkaistiin 16.2.2017 klo 12.00

Tilinpäätöstiedote 2016

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Sijoittajakalenteri 2016

Asiakastieto Groupin taloudelliset tiedotteet 2016

 • Tilinpäätöstiedote 2015 julkaistaan 16.2.2016
 • Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi 19.2.2016 mennessä
 • Vuosikertomus 2015 julkaistaan viikolla 10 / 2016
 • Varsinainen yhtiökokous 1.4.2016
 • Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. (Q1) julkaistaan 4.5.2016
 • Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6. julkaistaan 3.8.2016
 • Pääomamarkkinapäivä 22.9.2016
 • Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. (Q3) julkaistaan 2.11.2016

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. julkaistiin 2.11.2016 klo 12.00

Osavuosikatsaus Q3 / 2016

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 2016 julkaistiin 3.8.2016 klo 14.00

Puolivuosikatsaus 2016

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. julkaistiin 4.5.2016 klo 13.00

Q1 / 2016 Osavuosikatsaus

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 2015 julkaistiin 16.2.2016 klo 10.00

Tilinpäätöstiedote 2015

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden webcast-tallenne

Analyytikko- ja lehdistötilaisuuden esitysmateriaali

Sijoittajakalenteri 2015

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai 2/3 yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai 2/3 yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa Asiakastiedon sähköpostiosoitteeseen  ir@asiakastieto.fi