Hallitus

Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Asiakastiedon hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2018 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettiin yhteensä 145 000 euroa palkkioina tilikaudella 2017.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2017 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

Hallituksen jäsenet

Patrick Lapveteläinen

Patrick Lapveteläinen

(syntynyt 1966) on ollut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016. Hän toimii tällä hetkellä Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Sampo Oyj:n hallintojohtajana ja Mandatum Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Interbank Oy:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo) hallitusten jäsenenä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Svenska handelshögskolanista (Vaasa). Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Petri Carpén

Petri Carpén

(syntynyt 1958) on ollut hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii Nets Oy:n johtajana. Hän on aiemmin toiminut Eurocard Oy:n ja Screenway Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on  toiminut Luottokunnan varatoimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Bo Harald

Bo Harald

(syntynyt 1948) on ollut hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. Hän toimii tällä hetkellä Oy Transmeri Group Ab:n ja ZEF Oy:n hallitusten puheenjohtajana, Why-Advisory Oy:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä Eterpay Oy:n, European Mobile Operator Oy:n, Moi Mobiili Oy:n ja Demos Helsinki ry:n hallitusten jäsenenä. Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitus- ja IT-alan johtotehtävistä muun muassa Nordea-konsernin ja Tiedon palveluksessa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri Åbo Akademista. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Carl-Magnus Månsson

Carl-Magnus Månsson

(syntynyt 1966) on ollut hallituksen jäsenenä vuodesta 2016. Hän toimii tällä hetkellä Acando Abp:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Ericsson AB -konsernissa tietohallintojohtajana sekä monipuolisissa muissa konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1990. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri  Linköpingin yliopistosta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Ruotsin kansalainen.

Anni Ronkainen

Anni Ronkainen

(syntynyt 1966) on ollut hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Hän toimii tällä hetkellä Kesko Oyj:n digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä vastaavana johtajana. Hän on aiemmin toiminut Google Finlandin maajohtajana ja toimialajohtajana. Lisäksi hän toimii Nordic Morning Oyj:n hallituksen jäsenenä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta ja hänellä on myös yo-merkonomin tutkinto Jyväskylän kauppaoppilaitoksesta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen. 

Johdon ja hallituksen osakeomistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.