Hallitus

Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Asiakastiedon hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2018 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettiin yhteensä 144 000 euroa palkkioina tilikaudella 2018.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2018 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

Hallituksen jäsenet

Patrick Lapveteläinen

Patrick Lapveteläinen

s. 1966
Hallituksen puheenjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Svenska handelshögskolan (Vaasa)
Kansalaisuus: Suomi
Asiakastieto Groupin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Hän toimii tällä hetkellä Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Sampo Oyj:n hallintojohtajana ja Mandatum Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Interbank Oy:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ.) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo) hallitusten jäsenenä.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Petri Carpén

Petri Carpén

s. 1958
Hallituksen jäsen
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto
Kansalaisuus: Suomi
Asiakastieto Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2014

Hän toimii tällä hetkellä Nets Oy:n johtajana. Hän on aiemmin toiminut Eurocard Oy:n ja Screenway Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Luottokunnan varatoimitusjohtajana.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Martin Johansson

Martin Johansson

s. 1962
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Tukholman kauppakorkeakoulu
Kansalaisuus: Ruotsi
Asiakastieto Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2018

Hänen päätoimensa on tällä hetkellä SEB-konsernin Head of Business Support & Chief of Staff. Lisäksi hän toimii SEB-konsernin (Skandinaviska Enskilda Banken AB, publ.) johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä SEB-konsernissa sekä Citigroup-konsernissa Kanadassa, Portugalissa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Ruotsissa. Hän on hallituksen jäsen AS SEB Pankissa (Viro), SEB Bankassa AS:ssa (Latvia) sekä AB SEB Bankassa (Liettua).
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tiina Kuusisto

Tiina Kuusisto

s. 1968
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kansalaisuus: Suomi
Asiakastieto Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2019

Hän toimii tällä hetkellä Kojamo Oyj:n liiketoimintajohtajana (Asiakkuudet). Lisäksi hän toimii Auron Oy:n hallituksen jäsenenä.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Carl-Magnus Månsson

Carl-Magnus Månsson

s. 1966
Hallituksen jäsen
Koulutus: Diplomi-insinööri, Linköpingin yliopisto
Kansalaisuus: Ruotsi
Asiakastieto Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2016

Hän toimii tällä hetkellä Acando Abp:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Ericsson AB -konsernissa tietohallintojohtajana sekä monipuolisissa muissa konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1990.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Petri Nikkilä

Petri Nikkilä

s. 1971
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kansalaisuus: Suomi
Asiakastieto Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2019

Hän toimii tällä hetkellä Nordea Groupin johtajana (Chief Commercial and Digital Officer). Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä useassa Nordea Groupiin kuuluvissa yhtiöissä ja hallituksen jäsenenä Mainostajien Liitossa.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Johdon ja hallituksen osakeomistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.