Tilintarkastus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiö on nimittänyt KHT-yhteisön PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastajaksi. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Juha Tuomalan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Vuoden 2014 tilinpäätös sisältää seuraavat tilintarkastajien palkkiot: 51 tuhatta euroa liittyen lakisääteiseen tilintarkastukseen, 4 tuhatta euroa liittyen veroneuvontaan ja 406 tuhatta euroa liittyen muihin palveluihin.