Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista tietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Asiakastiedon edeltäjän.

Asiakastiedon tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa ja myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakastiedolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta. Asiakastieto palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat pankki- ja rahoitusala,  tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Riippuen palvelun käyttötarkoituksesta, asiakkaat käyttävät palveluitamme joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Asiakastiedon palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta. Tuote- ja palvelutarjontamme ulottuu raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Asiakastiedon liiketoimintamalli

Asiakastiedon neljä tuotealuetta

Yritystietopalvelut: Yritysliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät yritystietopalveluita riskienhallinnassa, taloushallinnossa ja päätöksenteossa.
Henkilötietopalvelut: Kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät henkilötietopalveluita luottopäätöksiin, asiakasvalintoihin sekä asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen. Kuluttajille suunnatut palvelut tarjoavat tietoa kuluttajan omaan taloudenhallintaan sekä oman identiteetin turvaamiseen.
Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhallinnan palvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin tekijöitä tehostamaan myyntityönsä ja asiakkuuksiensa hallintaa tarjoamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen, rekisteripäivityksiä ja -ylläpitoja sekä erilaisia kohderyhmäpoimintoja.
Kiinteistö- ja vakuustietopalvelut: Kiinteistötietopalveluihin kuuluvat mm. Kiinteistötietoraportit, karttapalvelut, tiedot rakennuksista ja niiden asukkaista sekä Kiinteistökaupan verkkopalveluratkaisut. Vakuustietopalveluissa painopiste on asiakkaiden vakuushallintaprosessien automatisointiratkaisuissa.

Asiakastiedon liikevaihdon jakauma tuotealueittain

 

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet 2018

Asiakastiedon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Nämä taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Asiakastiedon todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneiden lausumien yhteydessä ilmaistusta. Kaikki yllä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina Yhtiön tulevasta suorituskyvystä.

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet perustuvat lukuisille olettamille, kuten muun muassa olettamille Suomen talouden kehityksestä sekä Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön liiketoiminnan kehittymisen kannalta keskeisiä seikkoja ovat tuotteiden ja palveluiden kehityksen onnistuminen, uusien tuotteiden markkinoille tuomisen onnistuminen ja merkittävien asiakassuhteiden säilyttäminen. Näiden taloudellisten tavoitteiden pohjana olevat olettamat eivät välttämättä osoittaudu oikeiksi ja Yhtiön todellinen tulos voi poiketa merkittävästi Yhtiön taloudellisista tavoitteista.