Hallinnointi

Hallinnointisivustolla on perustiedot yhtiön hallinnosta

Yhtiön hallintoa säätelee Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys. Lisäksi Asiakastieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”).

Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi, yhtiö ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Asiakastiedon hallitus on hyväksynyt Yhtiön  hallinnointiperiaatteet.

Hallinnointiperiaatteet